AstraZeneca Pharmaceuticals LP Valideringsingenjör till AstraZeneca Sweden Operations in Södertälje, Sweden

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vi fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och bioläkemedel inom viktiga hälsovårdsområden. Vi förvandlar goda idéer till effektiva läkemedel för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen.

Vi är dessutom mer än ett av världens ledande läkemedelsföretag, på AstraZeneca är vi stolta över den företagskultur vi har som inspirerar till utveckling och samarbete. Vi strävar efter att vara ledande inom allt vi gör och vårt konkurrenskraftiga och flexibla belöningssystem är inget undantag.

Den avdelning du kommer tillhöra ansvarar för kvalificering av utrustning och system som huvudsakligen används inom kvalitetslabben. Du kommer att möta en bred variation av analysinstrument och system. Den grupp du kommer att ingå i består av 5-9 medarbetare uppdelat mellan tillsvidareanställda och konsulter.

Din roll

Det mesta av arbetet bedrivs i projektform och som valideringsingenjör ingår du i investerings-, effektiviserings- och nyproduktsprojekt med ansvar för valideringsarbetet.

Du kommer att

 • ha övergripande ansvar för att valideringsföreskrifter efterlevs i kvalificerings- och valideringsprojekt

 • leda validerings- och kvalificeringsarbete

 • utfärda validerings- och kvalificeringsdokumentation

 • delta vid myndighetsinspektioner, bl.a. genom att presentera valideringar och kvalificeringar

 • remissläsa ändringsärenden med avseende på valideringsbehov

 • vara ett stöd till verksamheten avseende valideringsfrågor

 • delta i och leda förbättringsarbete.

Arbetet är varierande, utåtriktat och bedrivs i nära samarbete med bland andra kvalitetslabben, kvalitetssäkring, systemförvaltning och projektledning.

Vi förutsätter

Att du som söker

 • har en teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå med inriktning mot kemi, process- eller maskinteknik eller erhållit motsvarande erfarenhet i ditt arbetsliv

 • har erfarenhet av Good Manufacturing Practice (GMP)

 • har erfarenhet av validering och kvalificering

 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Kunskaper om och erfarenheter från automation och datoriserade system är värdefulla. Erfarenhet från myndighetsinspektioner och projektledning är meriterande.

Framgångsfaktorer

För att lyckas behöver du vara en lagspelare med ett starkt ansvarstagande för både resultatet och kvalitén i arbetet. Flexibilitet och initiativförmåga är viktigt hos alla medarbetare för att klara dagens utmaningar. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.

Då vi inom AstraZeneca arbetar med LEAN och ständiga förbättringar är det också viktigt med kreativitet och öppenhet för nya arbetssätt. Andra egenskaper vi värdesätter är kundfokus, strategiskt tänkande, förmåga att ta snabba beslut, struktur, kommunikationsförmåga och förmågan att bygga relationer.

Så här går du vidare

För utförlig information om tjänsten kontakta: Karin Mattsson via telefon +46855251957 eller via mail Karin.Mattsson@AstraZeneca.com Välkommen med din ansökan senast den 3/4 2018.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.