AstraZeneca Pharmaceuticals LP Time Analyst till AstraZeneca HR Services (Södertälje eller Göteborg) in Södertälje, Sweden

AstraZenecas HR Services är en global HR funktion som ansvarar för att tillhandahålla effektiv HR service och processer. Vi söker en Time Analyst och som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med möjligheter att utveckla sig själv och de processer vi arbetar med. Placering i Södertälje eller Göteborg.

Time Analyst arbetar i huvudsak som systemadministratör för våra tidsredovisningssystem. Det innebär att se till att våra tidredovisningssystem Workday Time, Timecare och IFS tidssystem är uppdaterade med rätt data som tex upplägg av nyanställda, avslut av anställda, schemahantering, organisationsstrukturer etc Genomföra löpande kontroller av data i tidssystemen. Hantera filer med tidsdata som skickas till lönekörning. Hantering och analys av felloggar och rapporter inför och under lönekörning. Eskalera och följa upp tekniska problem till IT och leverantörer. Skapa nya scheman vid behov. Hantering av semesterårsskifte. Ge nya chefer utbildning samt uppdatera guidelines och information på Intranet. Svarar på HR frågor till kund via Ticket system och säkerställa att rätt tidsdata hanteras till lön. Lönehanteringen är outsourcad och du arbetar i nära kontakt med outsourcings partner.

Din roll

För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av att ha arbetat med tidsredovisningssystem och/eller löneadministrativa arbetsuppgifter, har god systemförståelse och förstår övergripande processer. Rollen som Time Analyst innebär att hantera lönerelaterade ärenden enligt de regler och ramverk vi lyder under. Vi arbetar tillsammans med flera andra parter inom HR-organisationen, både lokalt och globalt. Arbetet innebär även kontakter med chefer/medarbetare i verksamheten och IT samt systemleverantörer.

Din bakgrund

  • Erfarenhet av att ha arbetat som systemadministratör med tidredovisningssystem, arbetstidsregler och löneadministrativa arbetsuppgifter.

  • Erfarenhet av att jobba med systemuppdateringar.

  • Goda kunskaper i regelverk kring arbetstider, schemahantering, kollektivavtal och policy.

  • Goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

  • Goda kunskaper i Excel.

  • Erfarenhet av att jobba i en kund- och service orienterad miljö

  • Meriterande är om du har kunskap om AstraZenecas HR processer, avtal och policys

  • Meriterande är om du har kunskap om AstraZenecas tidsredovisningssystem - IFS tidredovisningssystem, TimeCare, Workday Time.

Framgångsfaktorer

Vi arbetar med ständiga förbättringar och värdesätter stort kundfokus, kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer. Du bör också tycka om att jobba självständigt och uppskatta ett högt tempo.

Som person är du ansvarstagande, flexibel, noggrann, positiv och har lätt för att samarbeta. Du har initiativförmåga, intresse för problemlösning och att tycka om att använda moderna system som verktyg i ditt arbete.

Så här går du vidare

För mer information om tjänsten, kontakta: Katja West 08-553 268 31 eller katja.west@astrazeneca.com.

Välkommen med din ansökan senast 25 April, 2018.

Intervjuerna kan komma att ske under annonseringstiden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.