AstraZeneca Pharmaceuticals LP Processingenjör Reningsverket Södertälje in Södertälje, Sweden

Vill du arbeta i en roll med stora utvecklingsmöjligheter på ett världsunikt reningsverk, där läkemedel i miljön alltid är en fråga i fokus?

AstraZenecas reningsverk i Södertälje är ett unikt reningsverk - utvecklad och optimerat för rening av läkemedelsrester. På reningsverket i Gärtuna i Södertälje renas processavloppsvatten från AstraZeneca Sweden Operations produktionsanläggningar och laboratorier i Snäckviken och Gärtuna i en avancerad biologisk-kemisk process.

Vi utökar nu vår grupp med en processingenjör. Som processingenjör hos oss ingår du i ett litet tvärfunktionellt team, med hela AstraZeneca Sweden Operations som spelplan.

Din roll

I dina huvuduppgifter ingår att övervaka, optimera och utveckla befintlig reningsprocess, samt identifiera behov av nya processer eller processteg utifrån hur verksamheten förändras över tid. Du kommer tillsammans med teamet bedriva förbättringsarbete och leverera resultat där hög tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet är det centrala.

Du ansvarar för att utreda om nya delströmmar kan behandlas i reningsverket, vilket sker genom tester i laboratorieskala – ett reningsverk i miniatyr. I din roll ingår att ha löpande kontakt med produktionsenheterna genom ett aktivt uppströmsarbete. Vid avvikelser eller oförutsedda incidenter genomför du riskbedömningar och vidtar lämpliga åtgärder i samråd med övriga i teamet.

Vidare har du en central roll i AstraZeneca Sweden Operations proaktiva arbete för uppföljning och regelbundna miljöriskbedömningar kopplat till läkemedel i miljön. Du ansvarar även för att följa upp och agera för att säkerställa att myndigheters utsläppsvillkor inte överskrids.

Som ansvarig för reningsverkets process tar du hand om våra interna och externa kontakter samt studiebesök från högskolor, myndigheter och andra intressenter. Du förväntas kunna presentera på både svenska och engelska för grupper av olika storlek.

Du arbetar i nära samarbete med den lokala miljöavdelningen, SHE Governance och deltar återkommande vid tillsynsmöten från myndighet.

För att vara uppdaterad om reningsverkets funktion och process ingår du i en beredskapsgrupp med regelbunden jourtjänst. Under din beredskapsvecka arbetar du dagtid måndag till fredag med beredskap kvällar, nätter och helg där inställelse kan krävas.

Vi förutsätter att du:

  • är civilingenjör med inriktning inom vatten- och miljöteknik, kemiteknik, processteknik eller motsvarande, gärna med mångårig erfarenhet inom området

  • är en social och trygg person som har erfarenhet av att själv hantera och agera beslutsamt för att lösa situationer som kan uppstå

  • har vana av att skriva rapporter och utredningar

  • har goda kunskaper i både svenska och engelska och uttrycker dig väl såväl i tal som i skrift

  • har god kännedom om Säkerhet, Hälsa och Miljö

  • kan arbeta obekväm arbetstid då du kommer att ingå i en beredskapsgrupp (kollektivtrafiken är begränsad till AstraZeneca och därför bör du ha körkort och tillgång till bil, alternativt bo i Södertälje, för att kunna ta dig till arbetet under kvällar, nätter och helg om så skulle krävas).

Meriterande om du har:

  • arbetslivserfarenhet från tillverknings-/processindustri samt kunskap om LEAN och förbättringsarbete.

  • erfarenhet av laboratoriearbete och/eller kunskap inom ekotoxikologi

Framgångsfaktorer

Som person är du drivande, självständig, organiserad och skall ha förståelse för hur det är att arbeta i en supportfunktion. Du har erfarenhet av att arbeta med kontinuerliga förbättringar och ha en stark vilja att komma till avslut. Du har ett genuint intresse för miljöfrågor.

Om AstraZeneca

Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – Sweden Operations.

Tillverkningsenheten i Södertälje har så kallad flaggskeppsstatus i AstraZenecas produktionsnätverk. Den är AstraZenecas lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar som ska ut på den globala marknaden.

Så här går du vidare

För mer information om tjänsten, kontakta gruppchef Peter Lindskog, tel 08 552 528 31 eller processingenjör Peter Gruvstedt, 08 553 269 31.

Välkommen med din ansökan senast den 1 maj, 2018.

Intervjuer kan komma att ske under annonseringstiden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.