AstraZeneca Pharmaceuticals LP Mikrobiolog för kvalitetssäkring av omgivningshygien - Sweden Operations in Södertälje, Sweden

På AstraZeneca tar vi tillfället till förändring när vi ser det och får det att hända, eftersom varje möjlighet, hur liten den än är, kan vara början till något stort. Att leverera livsförändrande läkemedel handlar om att ha entreprenörsanda – hitta ögonblicken och förstå deras potential.

Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och ett av Sveriges viktigaste exportföretag. I Södertälje finns vår största globala produktions- och distributionsanläggning som är en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – Sweden Operations. Totalt sysselsätter vi här cirka 4 100 personer, varav 3 500 arbetar i våra tillverkningsanläggningar. Våra två stora produktionsanläggningar kan hantera hela processen, från den kemiska produktionen av aktiva farmaceutiska substanser till formulering, fyllning/tablett-tillverkning, packning och distribution till våra kunder.

Till avdelningen QA Mikrobiologi inom AstraZeneca, Sweden Operations, söker vi mikrobiologer som skall arbeta med omgivningshygien.

QA Mikrobiologi ingår i ett världsledande läkemedelstillverkningsbolag där vi bidrar med att mikrobiologiskt kvalitetssäkra omgivningshygien kring produktionen. Tempot är högt och arbetet inkluderar tät kontakt med andra funktioner som produktion, processteknik, kvalitetssäkring (QA), projektledare samt inom den egna avdelningens övriga grupper och laboratorium.

Din roll

Arbetet som omgivningshygieniker på Mikrobiologiavdelningen sker tvärfunktionellt i samarbete med experter från många olika funktioner där vi står för det mikrobiologiska kunnandet. Arbetet i rollen som omgivningshygieniker är mycket dynamiskt och kräver flexibilitet samtidigt som du måste behålla din integritet i de mikrobiologiska bedömningarna. Du kommer även att representera QA Mikrobiologi när myndigheter och kunder från olika länder inspekterar verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår t.ex. att:

  • Utföra provtagningar och bedöma resultat av mikrobiologiska miljö- och processkontroller, samt sammanställa och rapportera resultat

  • Utreda kvalitetsavvikelser i produktionsprocesser

  • Utbilda personal i mikrobiologi och omgivningshygien

  • Vara mikrobiologisk expert vid valideringsprocesser och agera valideringsledare

  • Skriva valideringsprogram och rapporter

  • Utarbeta och godkänna GMP-instruktioner

  • Genomföra ständiga förbättringar med hjälp av LEAN-verktyg

Vi förutsätter

Du som söker har naturvetenskaplig högskoleexamen om 160p/240hp innehållande mikrobiologi/bakteriologi.

Du behöver vara initiativrik och kunna hantera leveranser i flera parallella projekt. Du tar till dig ny information snabbt som du sedan implementerar i ditt arbete. Du har en utmärkt samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat angreppssätt på problem.

Framgångsfaktorer

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med bakteriologi inom läkemedelstillverkning, sjukhusmiljö eller livsmedelsindustri samt har arbetat i renrum med aseptisk arbetsteknik. Erfarenhet av att leda arbetsgrupper är även en fördel då vissa uppgifter handlar om att arbeta tvärfunktionellt för framdrift av gemensamma leveranser.

Arbetet innehåller rapportskrivning och informationsförmedling vilket kräver att du kan uttrycka dig mycket väl, muntligt såväl som skriftligt på både svenska och engelska. Erfarenhet av att undervisa är meriterande då stort fokus ligger på att utbilda och förmedla kunskap.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Så här går du vidare

För utförlig information om tjänsten, kontakta någon av oss rekryterande chefer:

Erika Hertzen 08-553 22603 eller Julia Hedlund 08-552 53625

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2018.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden