AstraZeneca Pharmaceuticals LP Laboratorieingenjör, Mikrobiologi - Sweden Operations in Södertälje, Sweden

På AstraZeneca tror vi på våra medarbetares potential och du kommer att erbjudas många möjligheter till utveckling. Vi tar tillvara på dina kunskaper och ditt engagemang genom att aktivt stödja dig, oavsett var du börjar hos oss.

AstraZeneca är ett av världens största läkemedelsbolag med verksamhet i Södertälje och Göteborg. Vi fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av innovativa läkemedel inom viktiga hälsovårdsområden. I Södertälje finns en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel - Sweden Operations, som sysselsätter 3 500 personer. Vi är navet i vår läkemedelstillverkning och levererar 4 av AstraZenecas 10 största produkter.

Till avdelningen Kvalitetssäkring Mikrobiologi inom Sweden Operations söker vi nu en laboratorieingenjör.

QA Mikrobiologi ingår i en av världens störstaläkemedelstillverkningsenheter och är den största mikrobiologiska avdelningen inom AstraZeneca. QA Mikrobiologi består av två rutinlaborativa grupper, en grupp för QA Support och Icke-rutinanalyser samt två produktionshygiengrupper.

Den laborativa grupp där tjänsten är placerad, ansvarar för bakteriologiska rutinanalyser av slutprodukter, vatten, råvaru-, förpacknings- och processprover. De rutinlaborativa grupperna har ett mycket nära samarbete och personalen växlar mellan olika analysområden för att säkra laboratoriets leveranser.

Din roll

Arbetet som laboratorieingenjör innebär att du arbetar i ett stort flöde av prover från flera olika tillverkningsprocesser. Det är en stimulerande miljö med högt tempo där du utöver laborativ skicklighet förväntas bidra till laboratoriets helhet och att ständigt förbättra verksamheten för att få flödet att fungera på bästa sätt. Du kommer även att företräda laboratoriet vid externa och interna inspektioner.

Arbetsuppgifterna inkluderar t.ex. att:

 • Utföra bakteriologiska analyser och avläsningar

 • Bedöma resultat av bakteriologiska analyser

 • Utreda kvalitetsavvikelser på laboratoriet

 • Sammanställa och rapportera laboratorieresultat

 • Medverka vid utbildning av personal i mikrobiologi/produktionshygien

 • Utarbeta och godkänna GMP-instruktioner

 • Medverka i och leda verksamhetsprojekt

 • Medverka under inspektioner från myndigheter

Vi förutsätter

 • Att du har naturvetenskaplig högskoleexamen om företrädesvis 180p, innehållande bakteriologi ochmolekylärbiologi.

 • Du har praktisk erfarenhet av att arbeta med mikrobiologi.

 • Du behöver vara noggrann och initiativrik.

 • Arbetet innehåller rapportskrivning och informationsförmedling vilket kräver att du kan uttrycka dig mycket väl, både muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska.

 • Du har en utmärkt samarbetsförmåga och har ett lösningsorienterat angreppssätt på problem.

Framgångsfaktorer

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med mikrobiologiska analyser inom kvalitetssäkrad laboratorieverksamhet, eller arbete med renrum och aseptisk arbetsteknik. Du skall vara intresserad av arbete i GMP-styrd verksamhet och gärna ha erfarenhet från arbete med LEAN.

För oss kommer patienten alltid i första hand och hos oss får man möjlighet att bidra till att skapa livsförändrande läkemedel till de människor som behöver dem.

Vill du vara med och göra skillnad för patienters liv varje dag? – Ansök idag!

För mer information om tjänsten kontakta gruppchef Hanna Helgevi, telefon +46-(0)8-552 54039.

Välkommen med din ansökan senast den 1 april, 2018.

Är du nyfiken på AstraZeneca och vill veta mer? Titta på våra informationsfilmer som du hittar på

www.astrazeneca.se

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.