AstraZeneca Pharmaceuticals LP Kvalitetsvärderare/Quality Assurance Officer – Sweden Operations in Södertälje, Sweden

På AstraZeneca gör alla våra medarbetare skillnad för patienters liv varje dag. Till avdelningen Quality Assurance (QA) söker vi kvalitetsvärderare för kvalitetssäkring av tillverkningen inom Sweden Operations.

Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och ett av Sveriges viktigaste exportföretag. I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverknings- och packningsenheter för läkemedel – Sweden Operations. Här tillverkar vi så mycket läkemedel att vi har direkt påverkan på Sveriges tillväxt – och vi vill gärna att du skall vara med! Vi har fokus på spännande produktområden såsom onkologi, hjärta/kärl samt inhalationsprodukter.

På AstraZeneca tror vi på våra medarbetares potential och du kommer att erbjudas många möjligheter till utveckling. Vi tar tillvara på dina kunskaper och ditt engagemang genom att aktivt stödja dig, oavsett var du börjar hos oss.

Din roll

Som Kvalitetsvärderare förväntas du agera som en kvalitetsledare och förebild både inom QA och tvärfunktionellt. Du värderar tillverkningsdokumentation och har ett delegerat ansvar att fatta beslut om det som tillverkats uppfyller ställda krav. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik, vilket gör tjänsten väldigt utvecklande.

Rollen som Kvalitetsvärderare innebär en balansgång mellan det tvärfunktionella samarbetet och att kunna agera med integritet, då det är du som ska godkänna att produkten håller rätt kvalitet. Du har självständiga arbetsuppgifter och måste i din roll kunna både fatta samt bidra till snabba beslut. Detta kräver att du är strukturerad och ansvarstagande. Du har goda ledaregenskaper och kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift med personer i flera olika roller.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Granska batchdokumentation och fatta batchdispositionsbeslut för tillverkad produkt enligt delegerat ansvar från den sakkunnige personen

  • Vara stöd till verksamheten och fatta beslut vid kvalitetsavvikelser

  • Utbilda och coacha inom GMP/GDP

  • Hantera internationella kontakter med t.ex externa företag eller andra AstraZeneca siter

  • Granska och godkänna instruktioner, batchprotokoll, ändringsärenden, reklamationer och kvalificeringar/valideringar

Vi förutsätter

  • Naturvetenskaplig examen (minst 160 poäng/240hp)

  • Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska

  • God kommunikativ och coachande förmåga

Meriterande men inte ett krav att

  • Din utbildningen innehåller minst 5 p (7,5 hp) Mikrobiologi och uppfyller kompetenskraven för Sakkunnig i LVFS 2004:7

  • Du har erfarenhet av läkemedelstillverkning, myndighetsinspektioner, validering/kvalificering, GMP/GDP och/eller kvalitetssäkringsarbete

Så här går du vidare

För utförlig information om tjänsten, kontakta någon av oss rekryterande chefer:

Malin Tidén 08-552 530 16 (QA Material)

Marika Stojnic 08-553 25037 (QA Oral Solid Dosage Formulation)

Maria Söderblom 08-552 519 55 (QA BFS-tillverkning)

Sabina Erhardsson 08-553 228 15 (QA Oral Solid Dosage Formulation och QA API)

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2018.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.