FLIR Systems Technical Documentation Manager in Täby, Sweden

Be visionary

At FLIR, we have a simple but ambitious mission: to develop market-leading thermal and sensing technologies which enhance everyday life. From saving energy, to saving lives FLIR is making a real difference in our world.Our products are used in a wide array of situations to rescue people in danger, detect criminals, conserve energy, navigate safely, provide security around the globe, and protect our environment.

We are looking for individuals who thrive on making an impact and want the excitement of being on a team that wins.

Job Description

Technical Documentation ManagerOm rollen

Som Technical Documentation Manager har du ett helhetsansvar för produktionen av användardokumentation för de produkter som utvecklas och produceras inom Instruments-divisionen i Sverige och Estland. Vid behov har du också en stöttande roll mot andra sajter. Publikationstyperna är bl.a. manualer, tekniska datablad, hjälpfiler, kom-igång-guider och snabbreferenskort.

I rollen ligger också ständigt förbättringsarbete och långsiktiga strategiska vägval inom dokumentationsområdet, såsom process- och metodutveckling, DTD:er/Scheman, utveckling av olika format, mediatyper, informationstaxonomier, attributstrategier o.s.v.

Rollens utmaning är att hitta en affärsmässigt hållbar balans över tid mellan kundnöjdhet, automatiseringsbarhet, minimerade livscykelkostnader, typ- och variantminskning, återanvändning, översättningsbarhet och industrialisering. En förutsättning för att lyckas är att du har en väl utvecklad förmåga att göra komplexa behovs- och informationsanalyser och ta – ofta pragmatiska – beslut utifrån dessa.

Rollen, som är placerad på Product Management på vår sajt i Arninge, är mycket omväxlande och du ges stora möjligheter att utveckla den vidare. Till din hjälp med det konkreta skrivandet har du en konsult med många år i företaget.

Publikationsbestånd

Beståndet som du kommer att ansvara för uppgår till ca 1000 publikationer, varav 750 är tekniska datablad och 250 är användarmanualer eller monteringsinstruktioner. En delmängd av dessa publikationer är översatta till 20 språk. För att bekanta dig med vår dokumentation, gå gärna till http://support.flir.com och klicka runt bland produktbilderna på sajtens förstasida.

Vårt dokumentationsystem

Vårt dokumentationsystem är en systemintegration från svenska PDS Vision (http://www.pdsvision.se) baserad på amerikanska PTC:s Arbortext Editor, Publishing Engine och Advanced Print Publisher (http://www.ptc.com), samt Subversion. Vi använder PDS Visions DTD techdoc, en simplistisk DTD med ett litet antal element. Användardokumentationen har en långt driven modularisering, vilket innebär att noggranna konsekvensanalyser inför ändringar är av stor vikt.

Ansvarsområden

De ansvarsområden som ligger i rollen är följande:

 • Produktion av användardokumentation och tekniska datablad.

 • Projektledning av översättningsprojekt.

 • Frisläppning av produkter på vårt produktintranät och vår kundsupportsajt.

 • Frisläppning av publikationer på vår kundsupportsajt.

 • Underhåll och vidareutveckling av nedladdningsytor för användardokumentation och tekniska datablad.

 • Ändringstjänst i CMS och ERP-system.

 • Produktion och distribution av produktbulletiner (ca 100 st/år).

 • Process- och metodutveckling.

 • Driftsättning och underhåll av automatiserade produktkataloger.

 • Systemägarskap av FLIR:s dokumentationssystem (tillsammans med Raymarine).

 • Utveckling, underhåll och optimering av automatiserade publikationsflöden.

 • Produktion av webbsidor för användardokumentation.

 • Korrekturgodkännanden/produktionsspecificering mot våra grafiska leverantörer.

 • Uppdatering av RSS-flöden.

 • Kravställning mot koncernvida initiativ kring teknisk information.

Kvalifikationer

Vi tror att du har minst 10 års erfarenhet av teknisk dokumentation. Du kan vara ingenjör med ett stort intresse för teknisk information och informationsförsörjning eller teknisk skribent med en stor nyfikenhet på tekniska produkter. I båda fallen är det viktigt att du under din karriär har rört dig alltmer mot process- och metodutveckling och automatisering.

För att lyckas i rollen är följande erfarenheter krav:

 • Projektledning av XML-baserad teknisk dokumentation.

 • Egen produktion av XML-baserad teknisk dokumentation på engelska i något ledande redigeringsverktyg.

 • Projektledning av översättningsprojekt.

 • Driftsättning och underhåll av automatiserade publikationsflöden.

 • Batchdrivna filoperationer på större volymer data.

 • Självständigt driven strategisk teknikutveckling kring teknisk information.

 • Kontakter med tryckerier kring grafisk produktion.

Följande erfarenheter är meriterande:

 • XML-driven dokumentation mot konsumentmarknaden.

 • Regulatoriskt kontrollerad dokumentation.

 • Artikelnummercentriska informationslogistikflöden.

 • Dokumentation rörande elektroniska produkter.

 • Terminologiarbete (definitioner, utredningar, datafångster).

 • Subversion Tortoise.

 • Adobe InDesign.

 • PTC Arbortext.

FLIR and all of our employees are committed to conducting business with the highest ethical standards. We require all employees to comply with all applicable laws, regulations, rules and regulatory orders. Our reputation for honesty, integrity and high ethics is as important to us as our reputation for making innovative sensing solutions.

FLIR is an equal opportunity employer.

FLIR Systems, Inc. designs, develops, manufactures, markets, and distributes technologies that enhance perception and awareness. We bring innovative sensing solutions into daily life through our thermal imaging systems, visible-light imaging systems, locator systems, measurement and diagnostic systems, and advanced threat detection systems.

FLIR Systems offers a fast-paced, dynamic environment that provides for a challenging career and the ability to achieve professional growth. It is the talent of our employees that sets us apart as the technology and market leader in the infrared community.