AstraZeneca Pharmaceuticals LP Technical Manager / Expert Process Engineer – Manufacturing Sciences & Technology in Södertälje, Sweden

Placering: Gärtuna, Södertälje

På AstraZeneca tror vi på våra medarbetares potential och du kommer att erbjudas många möjligheter till utveckling. Vi tar tillvara på dina kunskaper och ditt engagemang genom att aktivt stödja dig, oavsett var du börjar hos oss.

Vi söker nu en Technical Manager till vårt Manufacturing Sciences & Technology Team i Södertälje.

Pharmaceutical Technology & Development (PT & D) är bron som gör briljant vetenskap till verkliga läkemedel som i sin tur hjälper miljontals människor. Vi arbetar över hela värdekedjan, utformar och levererar aktiva ingredienser, formuleringar och enheter för nya läkemedel och tillhandahåller tekniskt stöd till alla AstraZenecas kommersiella läkemedel och produkter för att säkerställa att vi framgångsrikt levererar läkemedel till patienter.

Som Technical Manager spelar du en nyckelroll i vår grupp för Manufacturing Sciences & Technology (MS & T). Du ingår i ett multinationellt team som ska stödja olika tillverkningsställen runt om i världen. Du kommer att vara ansvarig för att tillhandahålla tekniskt stöd för kommersiella orala fasta doser (OSD) produkter som tillverkas internt hos AstraZeneca och även externt hos entreprenörer. Du kommer också att vara en delaktig i att ge expertis från ett antal vetenskapliga discipliner inklusive; Farmaci, Process Engineering, Analytisk Vetenskap, Statistik och Kemometri.

Din roll:

 • Ge teknisk expertis för att hjälpa till med att lösa eventuella produktsreturer.

 • Ge tekniska bedömningar för föreslagna förändringar i produkt- och försörjningskedjan, markera tekniska risker och rekommendera tillvägagångsätt som behövs för att stödja förändringarna.

 • Identifiera och leverera förbättringsinitiativ för etablerade produkter

 • Stödja utveckling och leveransen av tillverkningsstrategier

 • Bidra till förberedelser och godkännande av tekniskt komplexa svar på tillsynsfrågor.

 • Vara ansvarig för teknisk övervakning och styrning under tekniköverföring av etablerade produkter.

 • Påverka beslut på tillverkningsställen och hos leverantörer, t.ex. i fråga om investeringar av utrustning.

 • Hantera produktens tekniska kunskaper för en produktportfölj.

 • Hantera strategiska initiativ, bland annat säkerställa sponsring, resursbehov, intressenthantering, timing och effektivisering.

 • Identifiera möjligheter att utveckla teknikkapaciteten inom verksamhetsområden och ge utbildning för att möta överenskomna kapacitetsmål.

 • Bedöm den tekniska kapaciteten hos potentiella nya externa tillverkare och gör rekommendationer för leverantörsval.

Alla dessa aktiviteter har en betydande inverkan på Operations övergripande framgång genom att säkerställa lämplig tillverkning och testning av AstraZenecas kommersiella produkter. MS & T säkrar tillgången på AstraZenecas produkter för den kommersiella organisationen och patienterna, vilket påverkar såväl finansiella som anseendeaspekter av verksamheten.

Vi förutsätter

 • Kandidatexamen eller PhD nivå, med arbetserfarenhet inom verksamheten och/eller forskning och utveckling samt gedigen erfarenhet av framgångsrik leverans inom en matrisorganisation.

 • Detaljerad förståelse för den övergripande läkemedelsutvecklingen och kommersialisering från utveckling, lansering och genom livscykelhantering.

 • Gedigen erfarenhet av fasta orala doser (OSD)t.ex. formulering, process, analys och förpackningsutveckling, marknadsföring inlämningsförfattande och/eller godkännande, materialvetenskap, tillverkningsteknik.

 • Omfattande erfarenhet av kunskapsöverföring av Produktteknik, inklusive nödvändiga standarder och bästa praxis.

 • Förmåga att utföra grundanalys för problematiska produkter och identifiera och leverera förbättringsförslag (med formella verktyg och processer)

 • Erfarenhet av ledande kvalitets-/tekniska riskhanteringsaktiviteter, t.ex. QRAs.

 • Förståelse av verksamhetens tillverkningspraxis.

 • Förståelse av principer, tillämpningar och hantering av cGMP.

  Framgångsfaktorer

 • Djup kompetens inom ett eller flera av följande områden:

 • Formuleringsdesign och utveckling

 • Tillverkningsprocess design och utveckling

 • Utveckling och implementering av processanalytisk teknik

 • Utveckling och implementering av ny tillverkningsteknik

 • Utbildad eller medvetenhet av Lean Six Sigma samt god förståelse för statistiska verktyg och erfarenhet av deras tillämpning.

Välkommen med din ansökan, skriven på engelska senast den 4 juni, 2017.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.