AstraZeneca Pharmaceuticals LP Senior Kvalitetsvärderare, Senior Quality Assurance Officer – Sweden Operations in Södertälje, Sweden

Vill du arbeta i världens största läkemedelsfabrik där du har en direkt påverkan på människors liv? Just nu söker vi Seniora Kvalitetsvärderare till flera QA-grupper på AstraZeneca i Södertälje.

Sweden Operations i Södertälje är lanseringssite för alla nya fasta läkemedel inom koncernen och vi arbetar ständigt med att utvecklas så att vi blir en framtidsfabrik. För att vara konkurrenskraftiga mot omvärlden arbetar vi med förbättringar och Lean.

Här tillverkar vi så mycket läkemedel att vi har direkt påverkan på Sveriges tillväxt – och vi vill gärna att du skall vara med!

På AstraZeneca tror vi på våra medarbetares potential och du kommer att erbjudas många möjligheter till utveckling. Vi tar tillvara på dina kunskaper och ditt engagemang genom att aktivt stödja dig, oavsett var du börjar hos oss.

Din roll

Som Senior Kvalitetsvärderare förväntas du hantera komplexa frågor och agera som en kvalitetsledare och förebild både inom QA och tvärfunktionellt.

Rollen som Senior Kvalitetsvärderare ger en möjlighet att arbeta i en miljö med högt tempo där samarbete med andra funktioner som produktionen, processteknik, planering m.fl. är del av det dagliga. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik, vilket gör tjänsten väldigt utvecklande.

Rollen som Senior Kvalitetsvärderare innebär en balansgång mellan det tvärfunktionella samarbetet och samtidigt kunna agera med integritet, eftersom det är du i slutändan som ska säkerställa att produkten håller rätt kvalité. Du har självständiga arbetsuppgifter och måste i din roll kunna både fatta och bidra till snabba beslut. Detta kräver att du är strukturerad, flexibel och ansvarstagande. Du har goda ledaregenskaper och kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både tal och skrift med personer i flera olika roller.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Vara QA-representant i olika verksamhets- och investeringsprojekt

 • Agera som kvalitetsledare genom att proaktivt bygga in kvalitet i arbetsprocesser och att efterfråga cGMP/GDP inom ditt verksamhetsområde

 • Representera ditt verksamhetsområde vid olika typer av inspektioner

 • Följa ändringar i nationella regelverk för GMP/GDP samt vara expertstöd åt ditt verksamhetsområde

 • Identifiera möjligheter till kontinuerlig förbättring av Kvalitetssystemet

 • Utbilda, coacha samt överföra kunskap inom GMP/GDP

 • Vara stöd till verksamheten och fatta beslut vid komplexa kvalitetsavvikelser

 • Ansvarig för att hantera internationella kontakter med t.ex externa företag eller AstraZeneca siter

 • Granska och godkänna instruktioner, batchprotokoll, ändringsärenden, reklamationer och kvalificeringar/valideringar

 • Granska batchdokumentation och fatta batchdispositionsbeslut för tillverkad produkt enligt delegerat ansvar från den sakkunnige personen.

Vi förutsätter

 • Naturvetenskaplig examen (minst 160 poäng/240hp) t.ex. Apotekarexamen, Civilingenjörsexamen

 • Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska

 • Flerårig erfarenhet av läkemedelstillverkning, myndighetsinspektioner, validering/kvalificering, GMP/GDP och/eller kvalitetssäkringsarbete

 • God kommunikativ och coachande förmåga

Att utbildningen innehåller minst 5 p (7,5 hp) Mikrobiologi och/eller kompetenskraven för Sakkunnig i LVFS 2004:7 är meriterande men inte ett krav.

Så här går du vidare

För utförlig information om tjänsten, kontakta: Sabina Erhardsson 08-553 228 15 eller 072- 560 57 37 Anne Rosendahl 08-553 219 82 eller 070-521 10 94.

Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2017.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.