AstraZeneca Pharmaceuticals LP Gruppchef och Qualified Person, QA BFS – Sweden Operations in Södertälje, Sweden

På AstraZeneca gör alla våra medarbetare skillnad för patienters liv varje dag.

Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och är ett av Sveriges viktigaste exportföretag. I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – Sweden Operations. Vi producerar här allt från tabletter och kapslar till inhalatorer, frystorkade produkter, respules produkter, sprejer, flytande lösningar och mycket mer. Våra två stora produktionsanläggningar i Södertälje kan hantera hela processen, från den kemiska produktionen av aktiva farmaceutiska substanser till formulering, fyllning/tablett-tillverkning, packning och distribution till våra kunder.

Tillverkningsenheten i Södertälje har så kallad flaggskeppsstatus i AstraZenecas produktionsnätverk. Den är AstraZenecas lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar som ska ut på den globala marknaden.

Till avdelningen QA BFS (Blow Fill Seal), söker vi en QA gruppchef och QP för kvalitetssäkring av arbetet inom PET BFS. PET BFS är en av sju tillverkningsenheter, så kallade Process Execution Team inom Sweden Operations och har en spännande tid framöver med expansion och nya produktionslinjer för att möta den ökande efterfrågan på våra läkemedel.

Din spelplan

Som gruppchef QA BFS agerar du som kvalitetsledare och kommer att leda arbetet för en grupp på cirka 12 kvalitetsvärderare. Du rapporterar till chefen för avdelningen QA BFS och ingår i avdelningens ledningsgrupp samt tillverkningsavsnittets ledningsgrupp i Pulsen, där du bidrar i det dagliga och strategiska arbetet. Du och din grupp samarbetar dagligen med produktionsavsnitten inom PET BFS och andra stödfunktioner såsom processteknik, produktionsplanering, QA-mikrobiologi, produktionssupport, underhåll, QC-lab och andra kvalitetsavdelningar inom och utanför Sweden Operations.

QA BFS har ca 27 medarbetare där kvalitetsvärderarna är organiserade i två grupper. Vi bidrar till människors hälsa genom vårt uppdrag som är att säkerställa att kunderna får produkter av rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad, samt att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

Din roll

Du har en kvalitetsledande roll och kan få andra att skapa lösningar med ditt stöd. Som kvalitetsledare bidrar du med en helhetssyn för att säkerställa att beslut fattas med alla aspekter i åtanke.

Du kommer att leda verksamheten självständigt så din förmåga att få saker att hända och hålla en struktur i arbetet även under perioder av större press är en viktig egenskap, liksom förmågan att kommunicera, samarbeta, skapa förståelse och engagemang. Vidare kommer du efter avslutad internutbildning att erhålla ett delegat att agera som QP och stå på tillverkningstillståndet.

Det är självklart för dig att arbeta i en verksamhet under ständig utveckling och förändring, där du arbetar mycket aktivt med LEAN, håller dig à jour inom cGMP och ständigt bidrar till utveckling av medarbetarnas kompetens.

Vi förutsätter

Du har en apotekarexamen eller annan naturvetenskaplig examen på minst 160 p/ 240 hp som uppfyller kompetenskraven för Sakkunnig Person i LVFS 2004:7.

Tydliga ledaregenskaper liksom erfarenhet från tillverkning av läkemedel och kvalitetsarbete är ett krav. Erfarenhet från steril- och aseptisktillverkning är meriterande.

Vi kräver också goda kunskaper i cGMP samt att du arbetar aktivt med LEAN.

Datorvana och mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Framgångsfaktorer

Denna roll kräver att du har goda ledaregenskaper och att du kan coacha, engagera och motivera personalen. Du har integritet och förstår och agerar på kundens behov genom en god samarbetsförmåga.

Du har självständiga arbetsuppgifter och måste i din roll kunna både fatta och bidra till snabba beslut. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, dina förväntningar och åsikter ska nå fram till kollegor i många olika roller. Du verkar för en god arbetsmiljö, är målinriktad och bidrar med dina kunskaper till vår strävan efter en allt effektivare tillverkning av säkra läkemedel.

Så här går du vidare

För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef William Malki tel. 08-553 282 74.

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2017. Vänligen bortse från senaste datum för ansökan som anges nedan.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.