AstraZeneca Pharmaceuticals LP Fire Safety Lead in Södertälje, Sweden

Tycker du det är viktigt att företag tar ansvar för Säkerhet, Hälsa och Miljö?

Är du en brandingenjör som vill ha utmaning? Nu har du chansen att söka rollen att leda och utveckla brandsäkerhetsarbetet på ett av Sveriges viktigaste exportföretag med en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – AstraZeneca.

På AstraZeneca gör alla våra medarbetare skillnad för patienters liv varje dag.

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Vi fokuserar på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och bioläkemedel inom viktiga hälsovårdsområden. Vi förvandlar goda idéer till effektiva läkemedel för att förbättra patienters hälsa och livskvalitet över hela världen.

I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverknings- och packningsenheter för läkemedel.

Arbetet med säkerhet, hälsa och miljö (SHE) är integrerat i alla delar av vårt arbete inom AstraZeneca.

Din spelplan

SHE avdelningen inom AstraZeneca i Södertälje ansvarar för riktlinjer och support inom området Säkerhet, Hälsa och Miljö.

Som Fire Safety Lead är du en viktig spelare för brandsäkerheten och vårt förebyggande arbete för att förhindra olyckor vid tillverkningen av läkemedel i Södertälje, genom att säkerställa att AstraZeneca följer lagstiftning inom området brand- och explosionssäkerhet. Du samarbetar med kollegor inom AZ i Sverige och globalt.

Din roll

Du blir vår specialist inom brandsäkerhets­frågor där du genom att skapa effektiva processer säkerställer att vi följer myndighetskrav, lagstiftning och företagets egna globala standarder kopplat till brand- och explosionssäkerhet. Du är också aktiv och supporterar verksamheten ex. som brandtekniskt sakkunnig i projekt, risk-granskningar, utbildningar och utredningar av olyckor och tillbud inom ansvarsområdet.

Du har också ett samordnande ansvar för våra ”huvudföreståndare brandfarlig vara” och stödjer föreståndare brandfarlig vara i frågor rörande utbildning, hantering, klassningsplaner och explosionssäkerhet.

Vi förutsätter

Du som söker är engagerad i brandsäkerhetsfrågor och har brandingenjörsexamen eller motsvarande samt erfarenhet från arbete inom kemikalie­industri, räddnings-tjänst eller konsultverksamhet.

Även om din spelplan till stor del är svensk är global samverkan viktig och det är ett krav att du, förutom svenska, även behärskar engelska i tal och skrift.

Framgångsfaktorer

Du arbetar noggrant, målinriktat, självständigt och analyserande samt har en affärsmässig inställning. Du har god förmåga att ha många arbetsuppgifter på gång samtidigt och prioritera bland dessa.

För att passa i rollen bör du ha lätt för att skapa nya kontakter och samarbeta med olika funktioner inom organisationen samtidigt som du, när det krävs, kan agera beslutsamt.

Så här går du vidare

Hoppas att detta väckt ditt intresse! Vill du veta mer?

För mer information om tjänsten, kontakta:

Helena Wadsten (SHE Chef Södertälje) 08-553 232 32 eller 070-627 39 40

Helge Düring (SEVESO & process safety lead) 08-553 257 59.

Välkommen med din ansökan senast den 10 september 2017. Bortse från sista dag för ansökan som anges nedan.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.