AstraZeneca Pharmaceuticals LP Chef Processteknik PET Turbuhaler Pumpspray in Södertälje, Sweden

Vill du jobba i en drivande roll, med stora utvecklingsmöjligheter nära hjärtat på ett av världens ledande läkemedelsföretag? Vi söker just nu en Chef för Processteknik till produktionsavsnitt Turbuhaler Pumpspray, Sweden Operations i Södertälje. Rollen är en tillsvidareanställning.

AstraZeneca Sweden Operations i Södertälje ger dig möjlighet att bidra till vår tillväxt på en

global skala. Vi är en mångsidig organisation och vi letar efter flexibla medarbetare som kan anpassa sig till förändringar och omfamna olikheter. I gengäld erbjuder vi en utmanande och givande roll med en hög grad av självförverkligande – en möjlighet att bidra till att skapa livsförändrande läkemedel till de människor som behöver dem. Det här är en chans att delta i ett av världens ledande verksamhetsteam på en av världens absolut största tillverkningsanläggningar av läkemedel. Vår Supply Chain är rankad etta i vår bransch av Gartner, och nummer 12 i världen. Nya stora investeringar med fokus på att producera biologiska läkemedel kommer att stärka området ytterligare.

Som Chef Processteknik rapporterar du direkt till chefen för produktionsavsnittet/PET ledaren. Din funktion består av 15-20 processingenjörer och produktvårdare - som har till främsta uppgift att stödja produktionen i process- och valideringsrelaterade frågor samt ansvara för produktens kvalité genom hela livscykeln.

Vi är en stor organisation med över 400 medarbetare och kraven på god samarbetsförmåga och interaktion med många olika grupper och funktioner är stora.

Din roll:

Som Chef Processteknik leder och koordinerar du processtekniks-och produktvårds operativa verksamhet i PET:et. Du leder funktionen på strategisk nivå som medlem i PET Turbuhaler Pumpspray ledningsgrupp. PET-ledningen tar gemensamt ansvar för varuförsörjningen enligt prioriteringen SQLE samt ansvarar för flödets utveckling för att säkerställa att vi långsiktigt är konkurrenskraftiga.

Prioriterade ansvarsområden för processteknik är:

 • Nyprodukt- och investeringsprojekt

 • Processutveckling och valideringar

 • Utreda och åtgärda processrelaterade kvalitetsavvikelser

 • Ansvara för produktvården genom hela produktens livscykel genom att bl. a utvärdera och agera på trender och säkerställa att tillverkningsmetoder har korrekt standard i enlighet med regulatoriska krav

 • Leda och delta i GMP inspektioner

 • Utveckla verksamheten och dess processer för att nå överenskommen målbild

Processteknik förväntas ta en ledande position inom PET:et standardiserat förbättringsarbete och säkra en hög förbättringstakt.

I rollen som Chef Processteknik förväntas du:

 • Säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med våra policys, processer och standardiserade arbetssätt.

 • Leda och utveckla 15-20 medarbetare

 • Driva förbättringsarbete och leverera resultat enligt överenskommen målbild

 • Som medlem i PET ledningsgruppen ansvara du för PET:ets resultat och måluppfyllelse.

Vi söker:

Dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot produktion/teknik och/eller logistik. Arbetet kräver att du har arbetat som chef och/eller i annan ledande befattning i minst 3 år, gärna inom produktion, processteknik eller planering. Du ska ha goda ledaregenskaper och ha förmåga att både leda och utveckla grupper likväl som att bidra positivt till hela PET:ets utveckling och framgång.

Det är ett krav att du har en omfattande produktionserfarenhet och erfarenhet av AZ Supply System och SweOps förbättringsstruktur och målstyrning. Erfarenhet av processtekniskt arbete är ett starkt meriterande.

Framgångsfaktorer:

Arbetet är mycket dynamiskt och varierande och det ställs höga krav på aktivt handlande, hög operativ förmåga, och erfarenhet av att leda i förändring under tidspress.

Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett stort eget driv. Du måste kunna kommunicera väl och vi lägger stor vikt vid att du är strukturerad, drivande och målinriktad. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Det är viktigt att du leder och följer AstraZenecas värderingar i det dagliga arbetet:

 • Vi följer forskningen

 • Vi sätter patienterna först

 • Vi spelar för att vinna

 • Vi gör det rätta

 • Vi är entreprenörer

Så här går du vidare:

För mer information om tjänsten, kontakta Erik (PET ledare) 0709- 15 47 78

alternativt Ulrika (har tjänsten i dag) 070-296 63 74.

Välkommen med din ansökan senast 30/6.

AstraZeneca är en arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter. AstraZeneca välkomnar ansökningar från alla kvalificerade sökande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder.