IBM Master Thesis Autumn 2017: Bluemix I skolan in KISTA, Sweden

IBM Bluemix har möjlighet att bli ett värdefullt hjälpmedel för lärare i undervisning mot gymnasieelever. Detta examensarbete syftar därför till att bättre undersöka dessa möjligheter samt att konkret ta fram ett material I form av övningar i programmering för detta ändamål. Delmoment i examensarbetet skulle då innefatta;

  • Att gå igenom befintligt material riktade mot en äldre målgrupp, anpassa detta och utformat ett material som kan användas av gymnasielärare mot rätt målgrupp.

  • Låta både elever och lärare utvärdera detta för att säkerställa att det passar in i kursplanens upplägg.

  • Undersöka om det finns moment som en lärare gärna vill få med i en övning (tex en redogörelse eller "labbrapportliknande" uppgift eller liknande) som gör den mer komplett som skolövning.

  • Säkerställa både elevperspektiv och lärarperspektiv i materialet.

,,

IBM is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, disability, age, or veteran status. IBM is also committed to compliance with all fair employment practices regarding citizenship and immigration status.