Volvo Group Arbetsmiljö & Miljöingenjör in Hallsberg, Sweden

QES ansvar är att leda, samordna och utveckla Operation Hallsbergs kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem samt att ge företagets samtliga processer och funktioner stöd och hjälp i frågor inom dessa områden. Vi bidrar till förbättrat resultat genom ständigt utvecklande av metoder, verktyg och system.

Arbetsbeskrivning

I rollen som Arbetsmiljö och Miljöingenjör kommer du få arbeta med en mängd varierande arbetsuppgifter som täcker både strategiska och operativa uppdrag. Du kommer ha ett stort kontaktnät både internt inom Volvo koncernen samt externa kontakter mot myndigheter och andra industriföretag. Du jobbar parallellt mot produktionen och stöttar med tolkning av lagstiftning och andra krav. Du har en samordnande roll och leder aktiviteter för att driva både miljö- och säkerhetsarbetet i världsklass.

 • Tolka och översätta lagar och krav till praktiskt utförande.

 • Utveckla och kontrollera efterlevnad av ledningssystemen ISO 14001 och OHSAS 18001.

 • Kontaktperson mot myndigheter och skriva årliga Miljörapporter.

 • Stötta avdelningarna vid utredning av tillbud och olyckshändelser samt rapportera dessa inom organisationen.

 • Avvikelsehantering och statistikuppföljning.

 • Planera och anordna utbildning inom hälsa, säkerhet och miljö.

Kvalifikationer

 • Bra kunskaper inom ISO 14001, OHSAS 18001

 • Universitetsutbildning och/eller 3-5 års erfarenhet inom miljö, hälsa och säkerhetsrelaterade områden.

 • Analytisk förmåga att kunna definiera problem, samla data och dra slutsatser.

 • Kunna förstå legala och industristandarder samt kunna applicera det i vår verksamhet.

 • Social person som är duktig på att bygga nätverk och relationer.

 • Drivande.

 • Bra kunskaper i Engelska.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Sahlström, Chef QES, tfn: + 46 737656383

About us

The Volvo Group is one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses, construction equipment and marine and industrial engines under the leading brands Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus, Sunwin Bus and Volvo Penta.

With Volvo Construction Equipment , one of the world’s leading providers of products and services to the construction industry under the brands Volvo, SDLG and Terex Trucks, you will be part of a global and diverse team of highly skilled professionals who work with passion, trust each other and embrace change to stay ahead. We make our customers win.

Auto req ID

71143BR

Entity

Volvo Construction Equipment

State/Province

Örebro

City/Town

Hallsberg

Employment/Assignment Type

Tillsvidare

Travel Required (Maximum)

Ibland

Last application date

09-Jun-2017

Functional Area

Health & Safety